top of page

בריאות לפני הכל

 • Basic Breath

  2,800₪
   
  סידרת 10 טיפולים בתא לחץ (תקף לשלושה חודשים)
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • ! חיסכון של 200 שקלים
  • אפשרות קביעה מראש של טיפולים לפי נוחות הלקוח
 • Advanced Breath

  5,000₪
   
  סידרת 20 טיפולים בתא לחץ (תקף לשישה חודשים)
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • ! חסכון של 1,000 שקלים
  • אפשרות קביעה מראש של טיפולים לפי נוחות הלקוח
 • Pro Breath

  6,750₪
   
  סידרת 30 טיפולים בתא לחץ (תקף לשישה חודשים)
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • ! חסכון של 2,250 שקלים
  • אפשרות קביעה מראש של טיפולים לפי נוחות הלקוח
 • Ultimate Breath

  9,900₪
   
  סידרת 50 טיפולים בתא לחץ (תקף לשישה חודשים)
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • ! חיסכון של 5,100 שקלים
  • אפשרות קביעה מראש של טיפולים לפי נוחות הלקוח
 • המשתלם ביותר

  Oxi מנוי חודשי-שנתי

  2,000₪
  לכל חודש
  בעלי מנוי זה יהנו מעד עשרה טיפולים בחודש למשך תקופה של 12 חודשים בעלות אטרקטיבית
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • ! חסכון של 12,000 שקלים בשנה
  • אפשרות קביעה מראש של טיפולים לפי נוחות הלקוח
 • דיאטרמיה

  3,600₪
   
  הטיפול כולל סדרה של שישה מפגשים שמתבצעים כפעמיים בשבוע למשך שלושה שבועות (תקף לשלושה חודשים)
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • דיאטרמיה
bottom of page